Kresby 1995

uhel

studie portrétů a autoportrétů

Portrét nemocné sestry
Portrét sestřenky
Studie portrétů sestřičky
Autoportrét
Autoportrét