Projekt Levitace III


Co?
Figura meditující ženy v jógové pozici, která se dotýká země pouze ve třech bodech – malíčkem jedné
nohy a prostředníkem levé a pravé ruky. Pod figurou je volný prostor, kterým dokáže prolézt velmi
malé dítě (předpokládaná výška 2 - 4 m).


Jak?
Na ocelově – dřevěnou konstrukci modelovaná nadživotní figura. Ta posléze zaformována a odlita z
laminátu. Pro svou velikost použito skládání figury z dílů, které se nakonec sestaví do jednoho celku
(šroubovaná konstrukce). Barva temně černá, oči vytvořeny buď rovněž z laminátu a nebo ze skla.
Konstrukce ukotvena šrouby do betonového základu (pro svou velikost není podmínkou).
Proč?


Socha stojící v zeleni a nebo naopak v industriální či panelové zástavbě, kde místním dětem umožní
prolézt celé tělo a dostat se i do míst kde mohou získat pocit bezpečí. “Vznášející” se žena –
odlehčená figura v pozici vycházející ze staroindické jógy – v pozici výdechu. Pozice výdechu -
uvolnění - kontrast aspirace - expanze. Smyslný význam přechází ve význam mateřství, jemnosti a
ochrany.
Pootevření dveří vytvářející škvíru nad podlahou, zde symbolizovanou prostorem pod sochou.
Fenomén úlevy a napětí vyjádřeného prostorem pod objektem může být popisováno metaforou
pootevřených dveří, vytvářející zde malou mezeru mezi sochou a podlahou. Mírně otevřené dveře
vyzývající odhalit osobní a tajemné rozměry dalšího světa. Mezera - prostor pod sochou – téměř
nepozorovatelný dotek - znázorňuje osobní napětí mezi figurou a zemí, na které „vše stojí" (nad kterou
se „vznáší“).

 

Původní projekt, který předcházel pozdějšímu návrhu z roku 2008, kdy byl již vytvářen v rámci veřejné soutěže pro přednádražní prostor v Ostravě - Svinově. Tento návrh ve veřejné výtvarné soutěži zvítězil a byl realizován v letech 2009 - 2010 - více informací naleznete zde.

Návrhy pro CowParade Praha

Tři návrhy pro CowParade Prgue 2004, tři ideové skici, neralizováno.

Návrh č. 1: Karličcow - kráva s Karlem IV.

Návrh č. 2: Babičcow - Kravička s dětmi - pocta Otto Gutfreundovi

Návrh č. 3: Josefcow (Josefka) - kravička nechce s Mikešem na trh - parafráze na krávu Josefa Lady

Projekt Andělé v ulicích Los Angeles

Co: Celkem asi 20 - 50 figurek dětí - andílků, rozmístěných v jedné z hlavních tříd Los Angeles. Dětské sedící a ležící postavičky na chodnících, na kraji vozovek, lavičkách, stromech.

Jak: Laminátové odlitky několika typů dětských figurek. Figury namodelovány a odlity do lukoprénových forem. Vytvořeno asi 3 - 7 typů figurek v životní velikosti s povrchovou úpravou nástřikem tělové (růžové) barvy. Figurky fixovány k zemi šrouby. Větší množství figurek je omezeno finančními možnostmi - mám v úmyslu požádat o sponzorství a dotace (granty).

Proč: Invaze českých andílků do města andělů. Ležící dětské figurky mohou vyvolávat různé asociace, které budu následně dokumentovat a prezentovat na internetu. Diváci ve svých snahách ohmatávat plastiky (případně i devastovat - paradoxní situace likvidace anděla, něčeho co je nablízku)) se stávají součástí díla a příležitostně vytvoří sousoší s andílky. Instalace je součástí úvodní prezentace mé tvorby.