Výtvarná soutěž Sochy pro Brno v roce 2007

Projekt sochařského díla věnovaného Thomasu Alvu Edisonovi. 2007

výkresy

Soutěž na ztvárnění sochy Edisona. Součást projektu Sochy pro Brno.

 

Spoluautor návrhu: BcA. Michal Šmeral


Architektonické řešení: Ing. arch. Jan DluhošDílo tvoří dva kovové oblouky, smyčky ve tvaru obráceného písmene "U", brána
směřující k Mahenovu divadlu. Představují sochařsky ztvárněné vlákna žárovky.
Vrcholky oblouků svítí.

  • dokumentace ke stažení v pdf zde

Soutěž na pomník Nikoly Tesly

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na výtvarné ztvárnění pomníku NIKOLY TESLY do parkového prostoru v ulici Nikoly Tesly, mezi třídou Jugoslávských partyzánů a Flemingovým náměstím v Praze 6.

 

Projekt se umístil na druhém místě. Více informací naleznete zde.

 

Samostatnou prezentaci projektu naleznete zde.

Návrh na realizaci reliéfu Ernsta Macha

výkresy

Návrh na realizaci portrétního medailonu (reliéfu) Ernsta Macha.

 

spoluautor: BcA. Michal Šmeral

předpokládané umístění: fasáda chrlického zámku, Chrlické nám. 2, Brno.

nerealizováno

 

 

 

Předmět díla:

bronzový, portrétní reliéf, který doplní stávající nápisovou desku na fasádě chrlického zámku.

Reliéf ve formě tzv. basreliéfu – nízkého reliéfu, resp. kombinací pozitivního basreliéfu s jeho negativní formou. Reliéf je zpodobením Ernsta Macha – tvář z profilu, případně dle původní fotografie podoba z částečné „tříčtvrtky“ (viz. přílohy). Reliéf je ze segmentů – proužků s využitím negativního reliéfu. Jedná se o jakési zrcadlení tváře – levá část řešená pozitivním „klasickým“ reliéfem, pravá tvář je její negativní forma. V díle je využit motiv tzv. „Machových pruhů“.

 

Machovy pruhy

                           Machovy pruhy

 

 

Způsob realizování reliéfu:

klasicky v hlíně modelovaný nízký reliéf, podle zvětšených a v počítači upravených fotografií. Reliéf ve výsledné fázi rozložen na řadu vodorovných pruhů, které pak tvoří formou optického klamu realistickou podobu E. Macha. Z tohoto důvodu je v první fázi vyhotoven na počítači rozložený a opticky „stlačený“ (resp. mírně deformovaný) obraz tváře, která se rozřezáním do proužků rozloží, ale ve výsledku již vyobrazí nedeformovaný a skutečný portrét E. Macha. Zároveň je využito původní negativní formy (do níž se odleje pozitivní reliéf), která je „zrcadlením pozitivního basreliéfu. Pozitivní basreliéf bude vlevo a negativní vpravo – vychází se z možností dochovaných fotografií profilu tváře. Proužky dělí celou plochu reliéfu na řadu segmentů. Mezi jednotlivými segmenty v mezerách je rovina základní desky. Celé dílo ve finální podobě odlito z bronzu a instalováno na fasádu chrlického zámku.

 

Ideový záměr díla:

reliéf s podobou E. Macha vychází z motivu tzv. „Machových pruhů“ a experimentů Macha s lidským vnímáním a jeho výzkumu v této oblasti. Reliéf, co-by dílo plastické, ale na hranici vnímání dvoj a trojrozměrného díla přímo nabízí hru linie, světla, plasticity a určitých optických „klamů“ i efektů, které ve výsledku umožňují iluzi redukovaného prostoru v ploše.

E. Mach byl osobnost širšího záběru, filozof a fyzik světového významu, který své poznatky opíral o bezprostřední smyslové vnímání a fakta, která pro něj byla vším. Vývoj však ukázal, že v některých svých úvahách se mýlil. Mnohé jeho myšlenky a názory se staly určitým paradoxem. K tomuto chceme poukázat pohledem na sebe samého a jakoby ve dvojím světle dnešního přístupu. Reliéf má vytvářet i určitý dojem napětí – ať už přímo vlastním dvojením portrétu a pohledem jedné tváře na druhou, ale i jednotlivými proužky mezi sebou.