Výtvarná soutěž na sochu Spravedlnosti před vchod do budovy Nejvyššího správního soudu na Moravském náměstí

Lví fontána

výkresy

3. místo ve veřejné soutěži.

Spoluautor návrhu:
BcA. Michal Šmeral

Architektonické řešení:
Ing. arch. Miroslava Tůmová
Jiří Gulbis

 

Fontána je tvořena dvojicí plastik lvíčat, které stojí proti sobě na kouli. Figury zvířat mají postoj v podřepu - ve chvíli močení.

Idea:
Jedním ze starých symbolů spravedlnosti je lev, který se v historii často objevoval před budovami soudů, v důstojném postoji s pozvednutou tlapou na kouli. Naše idea „lví“ fontány vychází z ironického posunu – kdy pozemská moc, představovaná onou koulí je „kropena“ malými a nedospělými lvy. Ona smělost a přirozenost zvířat má ironizovat světskou spravedlnost, která má často omezenou sílu v boji proti skutečné - pozemské moci. Přesto jsou to však stále titíž lvi. Symbolizující sílu spravedlnosti, stojí oba na jedné kouli. Sice jsou nedospělí, přesto na vrcholu koule, kterou ve své dětské a hravé přirozenosti skropí – pomočí – a dají najevo svou přítomnost.
Kompozice zrcadlení vychází z duality a principu setkávání dobra a zla. V siluetě obou lvíčat je možno spatřit obraz vah.

  • dokumentace ke stažení v pdf zde

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění fontány na Dominikánském náměstí v Brně

Rybí fontána

výkresy

Rybí fontána - návrh na ztvárnění nové kašny na Dominikánské náměstí v Brně.

Soutěž vyhlášená brněnským magistrátem v roce 2008.

Spoluautor: MgA. Michal Šmeral
Architektonické řešení: Ing. arch. Miroslava Tůmová

          

         Fontána pro Dominikánské náměstí v Brně je tvořena podstavcem oválného půdorysu, na kterém leží pláty rozřezané ryby. Ovál podstavce má vydutý – mísovitý tvar. Rozřezané pláty ryby jsou vějířovitě „rozevřené“ s mírnými rozestupy od sebe. Vodní prvek je řešen v několika programech – voda zaplňuje mísu, tryská v meziprostorech plátů ryby, z předního plátu – rozevřené tlamy i z jednotlivých řezů ryby.

 

Části díla a jeho realizace

Fontána sestává ze čtyř částí:

  • Ryba – rozřezané pláty ryby.
  • Podstavec – nízký, komolý kužel oválného půdorysu, s vydutou horní plochou.
  • Vodní prvek
  • Osvětlení

 

Pláty ryby:

-       jednotlivé řezy ryby vyhotoveny jako samostatné tvary z nerez oceli – některé detaily mohou být z nerezu odlity.

 

Podstavec - respektive mísa:

-       z ocelové konstrukce a pokryto pláty z nerez oceli

 

Vodní prvek:

vodní efekty sestávající z několika programů

-       vodní mlha, vířivka (vařící se voda),

-       tryskání vody v meziprostorech plátů ryby,

-       vodní závoj v tlamě

-       klidná vodní hladina jemně přetékající mísa

 

Osvětlení:

-       řešeno v podstavci (pod vodní hladinou)

 

 

Ideový záměr

            Dominikánské náměstí, v minulosti tzv. Rybný trh je jedno z historicky významných míst města Brna, které má nejen pestrou historii, ale i romantickou mystiku. Zároveň však bylo i místem setkávání obyčejných lidí a sloužilo především jako tržiště s typickou atmosférou plnou nejrůznějších zvuků i zápachů.

Naporcovaná ryba na míse, či ve vědru s vodou je zobecněním historické až romantické představy „malebných míst“,v tomto případě rybího trhu, které rádi vnímáme přes optiku např. Ladovských lidových scén. V jednotlivých plátech ryby se odráží celý okolní prostor, který je zde symbolem odrazu místa, historie a plynutí času.

Podstavec představuje mísu anebo vědro, které se vynořuje v ploše náměstí. V případě pokrytí soklu plechem na způsob šupin je ironickým zaměněním s charakterem povrchu ryby, která sama jich je zbavena. Ryba samotná je i starým křesťanským symbolem, který je zde na talíři naporcován a připraven ke konzumaci. Oválný celek je však netknut a noří se z historie, stejně jako zůstaly základy někdejšího zbořeného kostela.

Voda dokresluje celou scénu a dodává určitou dějovost – jednotlivé efekty mohou být posunuty i barvou světla – v minulosti prý v těchto místech tekla po dešti krvavě zabarvená voda od jílu, bublání vody může být narážkou na proces vaření pokrmu (ryby).

V celku je to i narážka či parafrázování dynamiky a patetičnosti baroka, které toto náměstí de-facto obklopuje.

 

 

Širší vztahy

            Umístění pomníku vychází z architektonické koncepce studie, zpracované pro úpravu celého náměstí. Současné náměstí – parkoviště se proměn v klidovou pěší zónu.

 Fontána sama je dle studie umístěna do středu náměstí. Natočení a  jemné vyosení hlavní křivky kompozice sochy jemně podporuje pohyb lidí po náměstí. Který se odehráva především v dolní části náměstí.  Socha ač je sama umístěna v těžišti celého prostoru tak je mírně dynamizovaná mírným vychýlením, které je ještě podpořeno vlastním zakřiveným samotné ryby. Podstavec - mísa na které ryba umdlele spočívá je jakoby zabořen do šikmého povrchu náměstí a stejně jako sousední vyvýšený předprostor kostela s řadou soch zdůrazňuje umístěnou sochu.

 


Popis použitých materiálů díla ve finální podobě

 

Figurální část – nerez ocel.

Podstavec - nerez ocel  (konstrukce + opláštění)

Základ z prostého betonu v dimenzích stanovených statickým výpočtem na základě podrobných podkladů o zatížení a o vlastnostech základových půd.

Použité osvětlení – exteriérová bazénová svítidla s vysokým krytím