Soutěžní návrh Jezdecké sochy Markraběte Jošta

Návrh na ztvárnění jezdecké sochy na Moravské náměstí v Brně

výkresy

Spoluautor: MgA. Michal Šmeral

 

Soutěžní návrh jezdeckého pomníku posledního moravského markraběte Jošta Lucemburského. Pomník je tvořen postavou markraběte, stojícího na vzepjatém koni, umístěném na monumentálním kruhu, představujícím prsten. Socha modelována a odlita z bronzu.


Celé dílo sestává ze tří částí:

·       Figura Jošta Lucemburského – stojící postava muže

·       Kůň – socha koně vypjatého na zadních nohou

·       Prstenec – spodní část sochy, na které stojí kůň s postavou Jošta Lucemburského

  • dokumentace ke stažení v pdf zde

Patton 2009

Plzeň Patton 2009

výkresy

Soutěžní návrh památníku generála George Smitha Pattona v Plzni. Pro památník byl vymezenem prostor v jihozápadní části sadového okruhu historického jádra města. 

 

Spoluautor MgA. Michal Šmeral.

Spoluautoři architektonického řešení: Ing. arch. Pavel Malina a Ing. arch. Lubomír Chlebek.

 

Návrh památníku je tvůrčím způsobem zobrazen jako několik momentů, které generála spojily s Plzní, osvobozením i jeho vlastní osobností.
Je tvořen dominantní částí – generálskou vojenskou přilbou, která se vynořuje z krajiny až do mírné „levitace“ nad plastickou „vojenskou“ mapu, vymezující jím osvobozenou část střední Evropy, respektive jihozápadní území České republiky.

celé dílo sestává ze čtyř částí:
• přilba generála
• podstavec - zvlněný terén – plastická mapa s nápisem z boční strany
• demarkační linie – linie zapuštěná mírně pod okraj dlažby a vymezující prostor pomníku
• osvětlení


Přilba generála Pattona je klasicky modelovaná v hlíně, v monumentální nadživotní velikosti. Její výška je 2,5 m. Modelace čistě klasická se zjednodušením a idealizací tvaru – čistý hladký povrch. Přilba odlitá z bronzu. Generálská hodnost – čtyři typické Pattonovy hvězdy – jsou ve formě otvorů a perforují čelní pohled. Je umístěna do základového betonu v podstavci na čepy z nerezové oceli.
Podstavcem je nakloněná betonová rovina, která je tvořena dalšími nebetonovými segmenty. Představuje zjednodušenou, stylizovanou plastickou (vojenskou) mapu. Označuje krajinu - oblast, osvobozenou vojsky generála Pattona na jaře 1945. Je modelována v hlíně, zaformována a posléze odlita z betonu a barevného teraca. Povrch teraca jemně broušený, zaleštěný.
Obvod podstavce - východní a jižní část bočních ploch jsou členěny proužky, které vytvářejí opticky členění vrstevnic mapy, částečně i pruhy americké vlajky.
V jižní části pomníku je umístěn na nakloněné a proužky členěné rovině nápis – „G. S. PATTON“.
Demarkační linie je pás, který „vymezuje“ prostor pomníku v pohledu od chodníku – západní část. Je hranicí nejen pomníku, ale i onou demarkační linií, která byla schválena Jaltskou konferencí. Je provedena z červeného teraca a betonu. Zapuštěna je 50 mm pod úroveň chodníku, při okraji podstavce. Tvoří ve výsledku malý kanálek rudé barvy.
Použité osvětlení - exteriérové svítidlo umístěné uvnitř bronzové přilby s bezpečnostními vlastnostmi krytí. Světlo bude za soumraku vycházet prostorem vzniklým nakloněním přilby a také otvory hvězd v přilbě

Ideový záměr
Pomník věnovaný generálu G. S. Pattonovi ml. je žánrově pojat jako zátiší, tvořené krajinou a helmou co by ústředním motivem památníku. Je vnímána jako nejvýraznější atribut generála Pattona, jeho hodností i osobnosti, vojenského žití, jeho životního stylu, po kterém toužil a kterému věřil. Poznáváme ho tak z dobových mediálních i osobních záznamů. Helma v našem pojetí se stává portrétní sochou, zároveň účelně symbolizuje ochranu, či záštitu Plzně před nebezpečím. Helma je pojata sice realisticky, ale v čistém zjednodušení, téměř až minimalisticky. Hvězdičky hodnosti generála jsou oživujícím detailem, jakýmsi osvětlením nad štítem síly, která vyhrála válku ve znamení smetení nedemokratických režimů. Detail otvorů hvězd má tvořit i jakýsi vnitřní život sochy, je propojením vnitřní a vnější úrovně, propojením vnitřního a vnějšího tvaru.
Helma je součástí krajiny, je s ní prorostlá, ale zároveň ji chrání a mírně se nad ní vznáší jako vojevůdce, který má přehled a nadhled o dění v bitevním poli. Spojení helmy, čili jakési symbolické osobnosti generála, symbolizuje historické pozitivní spojení s jižními a západními Čechami a zvláště s Plzní, nad níž se helma i nalézá. Krajina „plastické mapy“ je stylizovanou plastickou mapou, které stratégové a generálové používali a předem plánovali své taktické postupy, je však i představou a nenaplněnou touhou být první v dosažení vítězných cílů. Je krajinou, kterou jiní a mocnější vymezují svým vojevůdcům. Mapa je v půdoryse výřezem území, které vojska pod velením generála Pattona na jaře 1945 osvobodily. Je radikálně ukončená linií demarkační čáry, vytyčující hranice mezi spojeneckými vojsky a Rudou armádou. Patton byl rozhodnut osvobodit Prahu, ale povely byly jasné-zastavit ofenzivu za Plzní. Tento moment je v díle považován za významný faktor pro ztvárnění „postavy - osobnosti“ generála Pattona, jeho působení v Plzni a nemožnosti řešit situaci, s kterou vnitřně nesouhlasil. Po osvobození upozorňoval na hrozící nebezpečí před sovětským impériem.
Vrstevnice jsou barevně odlišené, vychází ze skutečné povahy mapy. Ráz mapy je zachován jako přehledný, zmenšený model skutečné krajiny, se snahou o ztvárnění vojenského prostředí modelářskou formou.

Širší vztahy
Celková koncepce umístění památníku a zapojení do prostranství s ní souvisejícího, vychází z návrhu úprav okolí divadla J. K. Tyla, které řeší sadové úpravy a novostavbu kavárny. Památník dodržuje umístění dle návrhu dokumentace pro revitalizaci území. Navazuje na linii zeleně, od které roste směrem k hlavní komunikaci. Podstavec jako mapa je ohraničena linií zeleně, demarkační čárou a radikálním řezem s popisem památníku. Podstavec je nakloněn tak, aby byl čitelnější z větších vzdálenosti. Svým rozměrem a tvarem nepřevyšuje ani nenarušuje žádnou okolní zástavbu, přitom zachovává svou čitelnost ze všech stran.

Popis použitých materiálů díla ve finální podobě
Figurativní část (přilba) – patinovaný bronz a nerezová ocel
Podstavec – reliéf mapy a červená linie - barevné teraco, beton, ocel.
Základ z prostého betonu v dimenzích stanovených statickým výpočtem na základě podrobných podkladů o zatížení a o vlastnostech základových půd.
Použité osvětlení - exteriérové svítidlo s IP pro vlhké a na vodu namáhané prostředí s bezpečnostním sklem (krytím).

  • dokumentace ke stažení v pdf zde