Soutěžní návrh na ztvárnění výtvarného díla věnovaného Odkazu T. G. M.

výkresy

 

 

Návrh na ztvárnění výtvarného díla věnovaného Odkazu T. G. M. ve veřejném prostoru na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě


Výtvarná soutěž, vypsaná Statutárním městem Ostravou.

 

 

Spoluautor - architektonické řešení: Ing. arch. Pavel Malina.

 

 

Dílo sestává ze tří částí:
•    Kráčející postava Tomáše G. Masaryka
•    Koule s nápisy a jednoduchým plochým reliéfem, který představuje lva.
•    Osvětlení

Postava Tomáše G. Masaryka je v podživotní velikosti, klasicky modelovaná, vysoká pouhých 60 - 70 cm. Je realisticky modelovaná, ale s idealizací a zjednodušením v duchu autorského rukopisu. Je v pozici vykročení do prostoru. Figura je odlita z bronzu. Vnitřní konstrukce figury je vyvedena do konstrukce koule.
Největší částí je monumentální ocelová koule průměru 2 metry. Je tvořena ocelovou, svařovanou konstrukcí s oplátováním. Materiál je nerez ocel.
Na po obvodu koule v pásu jsou nápisy, vyvedené v plastickém písmu. Znění textu je následující:
„Věnováno památce a odkazu prvního prezidenta samostatného československého státu - Tomáše Garrigua Masaryka 1850 – 1937“
V čele koule – ve směru vykročení figury, se nachází nápis:
„PRAVDA VÍTĚZÍ“
Na opačné straně, ve směru ke stromořadí náměstí, v místě mezi dvojitým ocasem lva se nachází na kouli text, který informuje o autorství díla spolu s označením díla a uvedením podpory města.

Osvětlení:
- spodní osvětlení z chodníku v místě rastru tvořeného pravidelnou šachovnicí dlažby.
   

Ideový záměr

Kráčející Tomáš G. Masaryk je na vrcholu koule, co by symbolu země, moci, vladařského státního jablka a především symbolu spravedlnosti. Tento symbol je umocněn prezidentským heslem na boku koule - „PRAVDA VÍTĚZÍ“. Toto heslo má připomínat vazbu na myšlenky a odkaz člověka, který se významně zasloužil o vznik samostatného československého státu. Figura je v pozici vykročení, stejně jako jeden ze zakladatelů první republiky, když vykročil do Evropy. Napětí kroku do prázdna – do neznáma – je napětím, které člověk vždy vyvolá, když boří mýty a jde za spravedlností, nebojí se vkročit na tenký led a usiluje o jedinečnost pravdy. Postava Tomáše G. Masaryka je zde malým a prostým člověkem kráčejícím ve velkém světě, jdoucím do kontinuity celistvosti českých zemí. Napětí kroku je umocněno i měřítkem obří koule a malého člověka, který ač jen z venkova, přesto dosáhl světovosti. Je symbolem obyčejného člověka, který dokázal svými postoji a svými skutky velké věci pro náš národ.
Dílo ve své koncepci pracuje i se symbolem malého státního znaku. Lev, který obepíná kouli, zde však není jen parafrází malého státního znaku, ale je zároveň určitou ironií na samotný symbol pravdy a spravedlnosti – lvi mívali pod tlapou kouli, coby symbol spravedlnosti a moci. Zde je však lev pod malým člověkem, který kráčí do světa s ideou pravdy. Je symbolem síly, která jakoby chrání svět a podpírá bojovníka za spravedlnost světa a za nespoutanou svobodu a lidskost – humanitu.


Širší vztahy

Celková koncepce umístění sochy a zapojení do prostoru, vychází z daného řádu náměstí, definované dělícími pruhy z kamenné mozaiky, umístění mobiliáře a hlavní osou celého prostoru. Nesourodé pozadí a velké množství prvků v prostředí znemožňuje vzdálené pohledy místa. Avšak svým jednoduchým tvarem funguje na všechny možné pohledy, nenarušuje okolí a s lesklým povrchem citlivě zapadá do stávajícího prostoru. Svým osvětlením je součástí moderní koncepce osvětlených vodních fontán. Výška uměleckého díla nepřevyšuje stávající historické dominanty náměstí. Pohled na ztvárněnou osobnost je vzhlížející, v samotné kouli se mohou odrážet kolemjdoucí diváci. Dílo by mělo být vsazeno do každodenního života města, má být přímé, jasné a sdělné.

  • dokumentace ke stažení v pdf zde