Competition for The Fountain of Justice in Brno

The Lion Fountain of Justice

co-author: MgA. Michal Šmeral

architects: Ing. arch. Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis

 

competition for The Fountain of Justice.

 

Fontána je tvořena dvojicí plastik lvíčat, které stojí proti sobě na kouli. Figury zvířat mají postoj v podřepu - ve chvíli močení.

Idea:
Jedním ze starých symbolů spravedlnosti je lev, který se v historii často objevoval před budovami soudů, v důstojném postoji s pozvednutou tlapou na kouli. Naše idea „lví“ fontány vychází z ironického posunu – kdy pozemská moc, představovaná onou koulí je „kropena“ malými a nedospělými lvy. Ona smělost a přirozenost zvířat má ironizovat světskou spravedlnost, která má často omezenou sílu v boji proti skutečné - pozemské moci. Přesto jsou to však stále titíž lvi. Symbolizující sílu spravedlnosti, stojí oba na jedné kouli. Sice jsou nedospělí, přesto na vrcholu koule, kterou ve své dětské a hravé přirozenosti skropí – pomočí – a dají najevo svou přítomnost.
Kompozice zrcadlení vychází z duality a principu setkávání dobra a zla. V siluetě obou lvíčat je možno spatřit obraz vah.

  • documentation to download in pdf here

Competition for The Fountain in Brno

The Fish Fountain

Competition for The Fountain in Brno.

name of project: The Fish Fountain.

co-author: MgA. Michal Šmeral

architect: Ing. arch. Miroslava Tůmová