Competition for equestrian statue of Margrave Jost of Luxembourg

Competition for equestrian statue of Margrave Jost, Brno, Moravian Square.

co-author: MgA. Michal Šmeral

 

Soutěžní návrh jezdeckého pomníku posledního moravského markraběte Jošta Lucemburského. Pomník je tvořen postavou markraběte, stojícího na vzepjatém koni, umístěném na monumentálním kruhu, představujícím prsten. Socha modelována a odlita z bronzu.


Celé dílo sestává ze tří částí:

·       Figura Jošta Lucemburského – stojící postava muže

·       Kůň – socha koně vypjatého na zadních nohou

·       Prstenec – spodní část sochy, na které stojí kůň s postavou Jošta Lucemburského

 

 

Documentation in czech only.

  • documentation to download in pdf here

Competition for Patton Memorial 2009

Competition for General George S. Patton, Pilsen.

co-authors: MgA. Michal Šmeral, architecture - Ing. arch. Pavel Malina and Ing. arch. Lubomír Chlebek

 

 

 

Documentation in czech only.

 

  • documentation to download in pdf here