Portréty do roku 1995

Kristýna
hlína před odlitím