Kresby 1995

Studie portrétů sestřičky

kresba uhlem