Výtvarná soutěž na ztvárnění sochy Wolfganga Amadea Mozarta